LEGEZKO OHARRA

INFORMAZIOAREN GIZARTEKO ZERBITZUEI BURUZKO LEGEA (GSIL)

ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L., webgunearen arduraduna, aurrerantzean ARDURADUNA, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE, 166. zk.) xedatutako betebeharrak betetzeko, bai eta webguneko erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok erabiltzaile-papera hartzen du bere gain, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikatzekoa den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L-k. beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio-mota aldatzeko eskubidea, erabiltzaileei betebehar horien berri aurrez emateko edo jakinarazteko betebeharrik gabe, eta nahikotzat joko da ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L.-ren webgunean argitaratzea.

1. IDENTIFIKAZIO – DATUAK

Domeinu izena: adosinformatica.com
Izen komertziala: ADOS INFORMÁTICA
Sozietatearen izena: ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L.
IFZ: B95792784
Egoitza soziala: Idorsolo kalea 13 Dpto. 5, 48160-Derio (Bizkaia)
Telefonoa: 946852884
E-posta: administracion@adosinformatica.com
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 5154. liburukian, 103. folioan, BI-65720 orrian, 1. inskripzioan.

2. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK

Webgunea ARDURADUNAren jabetzakoa da edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du, eta, bertan, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak jaso behar dira. Jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiak behar bezala babesten ditu webguneko eduki guztiak, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude.

Haien xedea edozein dela ere, erreprodukzio osoak edo partzialak, erabilerak, ustiapenak, banaketak eta merkaturatzeak ARDURADUNAren idatzizko baimena behar dute. Aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat jotzen da.

ARDURADUNARENAK ez diren diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, jabeenak dira, eta beraiek izango dira horien inguruan sor daitekeen edozein eztabaidaren erantzule. ARDURADUNAK berariaz baimentzen du hirugarrenek webguneko eduki zehatzak zuzenean birbideratu ahal izatea, eta, nolanahi ere, adosinformatica.com webgunera birbideratzea.

ARDURADUNAK titularren alde aitortzen ditu jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak, eta ez du esan nahi horien gaineko eskubiderik edo erantzukizunik dagoenik webgunean aipatze edo agertze hutsarekin, ez eta haren babesik, babesletzarik edo gomendiorik ere.

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak ez betetzeari buruzko edozein ohar egiteko, bai eta webguneko edozein edukiri buruzkoa ere, info@adosinformatica.com helbide elektronikoaren bidez egin dezakezu.

3. WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso haue:
a) Web Gunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean aplikatu beharreko legeria; (ii) Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.

b) Web Gunean sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiak betetzea.

c) Bere datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea eta, hala badagokio, uneoro eguneratuta edukitzea, erabiltzailearen benetako egoerari unean-unean erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta Inmobiliaria Ortuondori edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere, ematen duen informazioagatik.

Hala eta guztiz ere, aurreko paragrafoan ezarritakoa honako hauei ere uko egin beharko die Erabiltzaileak:
a) Web Gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, legez kontrako helburu edo efektuekin, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatzen direnak, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dietenak, edo edozein modutan edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzuak, dokumentuak, artxiboak eta mota guztietako edukiak kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo galarazi ditzaketenak.

b) Web Guneko baliabide edo eremu mugatuetan sartzea edo sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.

c) Web Guneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileenetan edo hirugarrenenetan kalteak eragitea.

d) ARDURADUNAren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo sarean zabaltzea.

e) ARDURADUNAren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.

f) Edukiak erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez publikoari sarbidea ematea, eraldatzea edo aldatzea, eskubideen titularraren baimenik ez badago edo legez baimentzen ez bada.

g) Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideei buruzko oharrak eta edukietan sartutako ARDURADUNAren edo hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta edukietan sar daitezkeen babes-gailu teknikoak edo edozein informazio-mekanismo ere.

h) Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuaren arabera, haien eskura jarri diren edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, edo, oro har, Interneten erabili ohi direnak, webgunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dakartelako.

i) Bereziki, eta modu adierazgarrian eta ez zehatzean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du honako hauek ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen esku ez jartzeko: informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, honako material hauek:

(i) Edozein modutan, Konstituzioak, Nazioarteko Tratatuetan eta indarrean dagoen gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa, gutxiestekoa edo aurkakoa izan.

(ii) Delituzko, irainezko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren, orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako ekintzak bultzatu edo sustatzea.

(iii) Sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminaziozko jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatzea edo sustatzea.

(iv) Delitu produktuak, elementuak, mezuak eta/edo zerbitzuak, indarkeriazkoak, iraingarriak, kaltegarriak, apalesgarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartzen diren ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak sartzea, eskura jartzea edo eskuratzea.

(v) Antsietate edo beldur egoera onartezina eragiten badu edo eragin badezake.

(vi) Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren jardunbideetan parte hartzera bultzatu.

(vii) Egin nahi den erabilera baimendu gabe, ARDURADUNAren edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du.

(viii) Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo norberaren irudiaren aurkakoa bada.

(ix) Edozein motatako publizitatea izan dadila.

(x) Web Gunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa barne hartzea.

Zabarkeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek ARDURADUNAri eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztiengatik erantzungo du.

4. ERANTZUKIZUNEN SALBUESPENA

Informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu, ARDURADUNAK ez du erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informazioaren ondorioz.

Cookie-en Erabilera
Webgune honek cookie teknikoak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak), gunea behar bezala funtzionatzeko eta ikusteko ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk gauzatzeko. Nolanahi ere, erabiltzen diren cookiek aldi baterako izaera dute, nabigazioa eraginkorragoa izateko helburu bakarrarekin, eta erabiltzailearen saioa amaitzean desagertzen dira. Cookie horiek ez dute, inola ere, datu pertsonalik ematen, eta ez dira datu horiek jasotzeko erabiliko.

Cookie-ak erabiliz, posible da, halaber, webgunea dagoen zerbitzariak erabiltzaileak erabiltzen duen nabigatzailea ezagutzea, nabigazioa errazagoa izan dadin. Horrela, adibidez, aldez aurretik erregistratu diren erabiltzaileak haientzat soilik diren eremu, zerbitzu, sustapen edo lehiaketetara sartu ahal izango dira, bisita bakoitzean erregistratu beharrik izan gabe. Halaber, audientzia neurtzeko, trafiko-parametroak neurtzeko, aurrerabidea eta sarrera-kopurua kontrolatzeko eta abarrerako erabil daitezke. Kasu horietan, cookie-ak teknikoki baztergarriak dira, baina erabiltzailearentzat onuragarriak. Webgune honek ez du cookie baztergarririk instalatuko erabiltzailearen aldez aurreko baimenik gabe.

Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfiguratzeko aukera du, cookie-en harreraz ohartarazteko eta ekipoan instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak informazio hori zabaltzeko.

Esteken politika
Webgunetik, baliteke hirugarren webguneetako edukietara birbideratzea. ARDURADUNAK ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du bere gain hartzen eduki horiekiko inolako erantzukizunik. Nolanahi ere, berehala kenduko ditu estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkakoak izan daitezkeen eduki guztiak, eta berehala kenduko du webgune horretara berbideratzea, agintari eskudunei jakinaraziz zer eduki den.

ARDURADUNAK ez du bere gain hartuko foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei ARDURADUNAren webgunean edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein komunikabidetan gordetako informazio eta edukien gaineko erantzukizunik. Hala ere, eta SSICEren 11. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez, erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, modu aktiboan lagunduz legeria nazionalari edo nazioartekoari, hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari eragin diezaieketen eduki guztiak kentzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean sailkapen hori izan dezakeen edukiren bat dagoela, mesedez jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.

Webgune hau berrikusi eta probatu egin da, behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan bermatu daiteke funtzionamendu egokia, eguneko 24 orduetan. Hala ere, ARDURADUNAK ez du baztertzen programazioan zenbait akats egotea, edo web-orrira sartzea ezinezko egiten duten ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko egoerak gertatzea.

Sarbide Pribatua
Web Orrialdeak erabiltzailearen eta pasahitzaren bidezko sarbidea eskatzen duten zerbitzuak ditu. Eremu pribatura sartu ahal izateko, erabiltzailea ARDURADUNArekin harremanetan jarri beharko da sarbide-gakoak eskatzeko.

IP Helbideak
Erabiltzaileak erabilitako IP helbidea eta domeinu-izena Webguneko zerbitzariek automatikoki detektatu ahal izango dituzte. IP helbidea Internetera konektatzen denean ordenagailu bati automatikoki esleitutako zenbakia da. Informazio hori guztia zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratzen da. Fitxategi horrek datuak prozesatzeko aukera ematen du, orrialdeen inprimaketa-kopurua, web zerbitzarietara egindako bisiten kopurua, bisiten ordena, sarbide puntua eta abar ezagutzeko aukera ematen duten estatistika-neurketak soilik lortzeko.

5. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA
Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo gai guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, eta alderdiek espresuki hari men egingo diote. Bizkaitik hurbilen dauden epaitegi eta auzitegiek izango dute haren erabileraren ondoriozko edo harekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.

PRIBATUTASUN POLITIKOA

1. ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L. da erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren ARDURADUNA, eta jakinarazten dio datu horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera tratatuko direla.

Zertarako tratatzen ditugu zure tratu pertsonalak?

Erabiltzailearekin harreman komertziala izateko. Hauek dira tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak:

  • Enkarguak, eskaerak, kontsultei erantzutea edo erabiltzaileak egiten duen edozein eskaera egitea, ARDURADUNAren webgunean eskura jartzen zaizkion harremanetarako moduetako edozeinen bidez.
  • Azterketa estatistikoak egiteko aukera.

Zergatik trata ditzakegu zure datu pertsonalak?
Izan ere, tratamendua honela dago legitimatuta ELTTaren 6. artikuluan:
ARDURADUNAren interes legitimoagatik: merkatu-azterketak, analisi estatistikoak eta abar egitea, eta erabiltzaileak eskatuta enkarguak, eskaerak eta abar izapidetzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?
Tratamenduaren amaierari eusteko behar den denbora baino denbora luzeagoan ez dira gordeko, edo tratamenduaren zaintza agintzen duten lege-aginduak daudenean, eta, horretarako jada beharrezkoa ez denean, ezabatu egingo dira segurtasun-neurri egokiekin, datuen anonimotasuna bermatzeko edo datuak erabat suntsitzeko.

Nori ematen dizkiogu zure datu pertsonalak?
Ez dago aurreikusita hirugarrenei datu pertsonalak komunikatzea, non eta ez den beharrezkoa, tratamenduaren helburuak garatzeko eta gauzatzeko, gure hornitzaileei komunikazioekin zerikusia duten zerbitzuen, non ARDURADUNAK konfidentzialtasun eta tratamendu eragilearen kontratuak sinatuta baititu pribatutasunari buruz indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen bezala.

Zeintzuk dira zure eskubideak?
Hauek dira ERABILTZAILEAren eskubideak:

  • Edozein unetan baimena kentzeko eskubidea.
  • Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko eta ezabatzeko eskubidea, eta datuen tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea.
  • Tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu, Kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea (www.aepd.es).

Eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak:
ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L.. Idorsolo kalea 13 Dpto. 5 – 48160 Derio (Bizkaia). Emaila: info@adosinformatica.com

2. SEGURTASUN NEURRIAK

Datu pertsonalak babesteko indarrean dauden araudietan xedatutakoarekin bat etorriz, ARDURADUNA bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko GDPR eta LOPDGDD araudietako xedapen guztiak betetzen ari da, eta, argi eta garbi, GDPRren 5. artikuluan deskribatutako printzipioekin. Printzipio horien arabera, modu zilegian, leialean eta gardenean tratatzen dira interesdunari dagokionez, egokiak eta behar den neurrira mugatuak interesdunari dagokionez.

ARDURADUNAK politika tekniko eta antolamendu politika egokiak ezarri dituela bermatzen du GDPRk eta Datuak Babesteko Lege Organikoak ERABILTZAILEen eskubideak eta askatasunak babesteko ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko, eta horiek gauzatu ahal izateko informazio egokia jakinarazi die.

Pribatutasun bermeei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ARDURADUNArengana jo dezakezu ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.L.L.. Idorsolo kalea 13 Dpto. 5 – 48160 Derio (Bizkaia). Emaila: info@adosinformatica.com bidez.